ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી: કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરની જાહેરાત

કેન્દ્રના માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે આજે ગુજરાતના મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને મંજૂરી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એરપોર્ટની માલિકી એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા અને ગુજરાત સરકારની હશે. કેબિનેટ કમિટી ઓન ઈકોનોમિક અફેર્સ (CCEA) એ આજે ગુજરાતમાં ધોલેરા ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી હતી. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું […]

The centeral government has sanctioned a massive Rs. 3,000 crore fund to develop one of its kind smartcity - Dholera SIR.

Corporate office

812 - iSquare Corporate Park Nr. CIMS Hospital, Science City Road,Sola, Ahmedabad - 380 060.

Village Pachachham, Taluka - Dhandhuka, District - Ahmedabad.

Contact Now Call Now Get Quote Whatsapp
callBackImg

    Get call back and UnLock offer

    OR